نيني سايت
ارائه خدمات روانشناسي

شخصيت كودك و نحوه شكل‌گيري آن موضوعي است كه براي والدين اهميت بالايي دارد. همه افراد مي‌خواهند بدانند كه چگونه مي‌توانند باعث شكل‌گيري صفات شخصيتي مثبت در فرزندشان شده و تأثير صفات منفي را در او به حداقل برسانند. روانشناسان معتقدند در شكل‌گيري شخصيت كودك، ژنتيك و تربيت به يك‌ميزان تأثيرگذار هستند و هرگز نمي‌توان يكي از آن‌ها را كنار گذاشت. با اين‌حال شخصيت كودكان انعطاف بالايي دارد و تا مي‌توان با كمك گرفتن از تجربيات مثبت، تأثير عوامل منفي را در شخصيت آن‌ها كاهش داد. با توجه به اينكه بي‌توجهي به نكات منفي يا عوامل آسيب‌رسان در شخصيت كودك مي‌تواند باعث تثبيت آن‌ها در وي شود، بهتر است تمامي والدين در اين زمينه نهايت دقت و توجه را به‌كاربرده و با توجه به اصولي كه روانشناسان كودك مطرح مي‌كنند براي شكل‌گيري مطلوب شخصيت كودك خود تلاش كنند.

 منبع: شخصيت كودك

شخصيت كودك و عوامل مؤثر در آن

شخصيت به معناي مجموعه ويژگي‌ها و صفاتي است كه در طول زمان در فرد ثابت باقي مانده و رفتارهاي او را شكل مي‌دهند. به عبارتي اهميت شخصيت در اين است كه تمامي رفتارها و باورهاي فرد تحت تأثير اين مسئله قرار دارند و با توجه به اينكه شخصيت از زمان انعقاد نطفه كودك در حال ايجاد و تأثيرپذيري از عوامل مختلف است، شما مي‌توانيد با آرايش مناسب موقعيت‌ها و رويدادها در محيط اطراف كودك، شخصيت يا رفتارها و عقايد او را تحت كنترل داشته باشيد. شخصيت كودك از مجموعه ويژگي‌هاي ژنتيكي و شرايط محيطي تأثير مي‌گيرد. بااين‌حال برخي موضوعات در شكل‌گيري شخصيت وي از اهميت بيشتري برخوردارند كه در ادامه راجع به آن‌ها صحبت خواهيم كرد.

1. ارتباط والدين با كودك

سبك دل‌بستگي يكي از اولين ويژگي‌ها در شخصيت كودك است كه تحت تأثير كيفيت ارتباط والدين با كودك و به‌خصوص مادر شكل خواهد گرفت. به‌طوركلي دل‌بستگي به معناي باوريست كه كودك در ارتباط با قابل‌اطمينان بودن اطرافيان در خود شكل مي‌دهد و اين موضوع در آينده بر تمامي روابط وي سايه خواهد انداخت. به همين خاطر اگر مي‌خواهيد سبك دل‌بستگي سالم و توانايي برقراري روابط صميمانه آينده را در شخصيت كودك خود ايجاد نماييد، بهتر است در درجه اول با كمك گرفتن از مشاورين كودك اطلاعات خود را درزمينهٔ رفتارهايي كه باعث شكل‌گيري دل‌بستگي ايمن در وي مي‌شوند افزايش دهيد و تلاش كنيد تا ارتباط گرم و صميمانه‌اي با فرزندتان داشته باشيد. براي كسب اطلاعات درباره آموزش پدر و مادر كليك كنيد. 

2. كيفيت ارتباط اعضاي خانواده با يكديگر

علاوه بر ارتباط اعضاي خانواده با كودك، كيفيت ارتباط اعضا با يكديگر نيز اهميت بسياري در شخصيت كودك دارد. به ميزاني كه ارتباط اعضا با يكديگر صميمانه‌تر باشد فرزند شما مفاهيمي مانند نوع‌دوستي، محبت و كمك به ديگران را آموزش مي‌بيند. درحالي‌كه ممكن است شما با رفتارتان ويژگي‌هايي مانند توجه صرف به خويشتن يا بي‌توجهي به ديگران را به وي آموزش بدهيد.

3. تجربيات دوران كودكي

تمامي تجربيات دوران كودكي و به‌ويژه نقاط عطفي نظير روز اول مدرسه، خاطرات پرهيجاني مانند تولد فرزند ديگر يا فوت يكي از والدين ازجمله موضوعاتي هستند كه مي‌توانند شخصيت كودك شما را تحت تأثير خود قرار دهند. به همين خاطر اين موضوع اهميت بسياري پيدا مي‌كند كه والدين تلاش كنند تا محيط اطراف كودك را از محرك‌هاي مثبت مختلف پر كنند. به‌ويژه اگر احساس مي‌كنيد كودك شما مشكلات خاصي مثل جدايي والدين يا فوت يكي از آن‌ها را تجربه كرده، بهتر است براي جلوگيري از آسيب ديدن شخصيت وي از يك مشاور كودك كمك بگيريد. براي دريافت وقت مشاوره كودك كليك كنيد.

4. سلامت جسم و روان

بيماري‌هاي جسمي و رواني ازجمله مسائلي هستند كه مي‌توانند تجربيات مثبت و منفي بسياري را در زندگي كودك ايجاد نمايند. براي مثال كودكي كه دچار معلوليت شنوايي باشد معمولاً مشكلات بسياري را در برقراري ارتباط با ديگران تجربه مي‌كند و اين موضوع باعث خواهد شد تا ديدگاه‌هاي وي راجع به روابط اجتماعي با ديگران تحت تأثير اين موضوع قرار بگيرد. مسائلي مانند طرد شدن از جمع هم‌سالان، ترحم اطرافيان يا اختلافاتي كه در خانواده بر سر نقص عضو اين افراد شكل مي‌گيرد، همگي مي‌توانند خود پنداره و شخصيت كودك را تحت تأثير خود قرار دهند. به همين خاطر است كه معمولاً توصيه مي‌شود در جريان رشد كودكان با نيازهاي خاص، بهتر است همواره سلامت روان آن‌ها را نيز مورد ارزيابي قرار داد.

 

زمان شكل‌گيري شخصيت كودك

بخشي از شخصيت كودك به‌صورت فطري و ژنتيكي از زمان تولد در وي شكل خواهد گرفت و بر اين اساس نوزادان به سه دسته آرام، دشوار و ميانه تقسيم مي‌شوند. كودكان آرام معمولاً خوش‌اخلاق و مهربان بوده، به‌سادگي با شرايط محيطي تطابق پيدا مي‌كنند و برنامه خواب و تغذيه منظمي نيز دارند. درعين‌حال كودكان دشوار معمولاً به‌عنوان كودكاني بهانه‌گير و تحريك‌پذير شناخته مي‌شوند كه شرايط روحي آن‌ها به‌سرعت با تغييرات محيطي به هم مي‌ريزد و همچنين وضعيت خواب و خوراك آن‌ها نيز از نظم چنداني پيروي نمي‌كند. مابين اين دو گروه، گروه بزرگي از كودكان به‌عنوان ميانه قرار دارند كه مي‌توانند خصوصيات شخصيتي هر دو گروه را به همراه داشته باشند.

كودكان آرام معمولاً به‌واسطه رفتار خود توجه و محبت بيشتري را نيز به خود جلب مي‌كنند و اين باعث مي‌شود تا آن‌ها در شرايط بهتري رشد كنند. اين در حاليست كه كودكان دشوار باعث كم‌طاقتي و ناراحتي اطرافيان شده و اين موضوع باعث مي‌شود كه معمولاً رفتارهاي تندي با آن‌ها صورت بگيرد و درنتيجه هرچه بيشتر در قالب رفتارهاي سخت خود فرو خواهند رفت.

خوشبختانه به دليل انعطاف بالايي كه شخصيت كودك دارد، شما در هر مرحله مي‌توانيد با ايجاد شرايط محيطي مثبت، تأثير برخي عوامل منفي را در شخصيت كاهش داده يا از بين ببريد. به همين خاطر هرگز احساس نكنيد كه براي صحبت از بهبود وضعيت شخصيت كودك دير شده يا هنوز زمان مناسب فرانرسيده؛ بهتر است از هر زماني كه به فكر اين مسئله مي‌افتيد به‌ويژه اگر عوامل منفي در شخصيت و رشد كودك شما وجود داشته است، سعي كنيد تا با كمك گرفتن از مشاورين روانشناسي براي بهبود شخصيت كودك خود تلاش كنيد. براي آشنايي با كليات روانشناسي كودك كليك كنيد.

 

شخصيت كودك و تأثيرات آن در آينده

يكي از سؤالاتي كه شايد براي بسياري از والدين مطرح باشد اين است كه چرا بايد به شخصيت كودك توجه داشته باشند؟ به همين خاطر در اين بخش راجع به اهميت شخصيت كودك و تأثيرات آن در آينده زندگي فرد صحبت خواهيم كرد.

همان‌طور كه در تعريف شخصيت مطرح شد، شخصيت مجموعه صفات ثابت و پايداري است كه تقريباً براي هميشه در رفتار فرد باقي خواهد ماند. به همين خاطر رفتارهايي كه از زمان كودكي در ذهن فرزند شما شكل مي‌گيرند، مي‌توانند تا پايان عمر همراه او باشند و اگر اين ويژگي‌ها چندان‌كه بايد مناسب نباشند مشكلاتي را در زندگي وي به همراه خواهند داشت. براي مثال افرادي كه توانايي ابراز خواسته‌هاي خود را ندارند و يا همواره مي‌خواهند به ديگران وابسته باشند در آينده مشكلاتي را در زندگي خود تجربه خواهند كرد كه مي‌تواند تا حد زيادي انرژي آن‌ها را از بين برده و بهره‌وري آنان در ساير زمينه‌ها را كاهش دهد. درحالي‌كه اگر از ابتدا نسبت به اين مسائل توجه كافي صورت بگيرد فرد نه‌تنها در آينده درگير مشكلات شخصيتي نخواهد بود بلكه حتي بسياري از نكات مثبت براي مقابله با چالش‌هاي زندگي را نيز آموزش خواهد ديد.

 

شخصيت كودك و تربيت والدين

با توجه به آنچه راجع به اهميت شخصيت كودك مطرح شد، مي‌توان گفت والدين بايد توجه ويژه‌اي نسبت به تربيت كودك خود و شكل دادن به شخصيت وي داشته باشند. ازجمله اقداماتي كه والدين بايد موردتوجه قرار دهند مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:

1. شخصيت كودك خود را بشناسيد

تربيت كودكان درون‌گرا و برونگرا يا آرام و دشوار متفاوت از يكديگر است و شما در تربيت هر كودكي بايد از اصول مشخصي پيروي كنيد. براي مثال اگر براي آموزش به يك كودك برونگرا برنامه‌هاي بدون هيجان و انفرادي را برنامه‌ريزي كنيد او به‌سرعت خسته شده و توانايي يادگيري وي نيز كاهش مي‌يابد. اين موضوع مي‌تواند باعث بروز مشكلاتي در ارتباط با انگيزه و ديدگاه‌هاي فرزند شما راجع به تحصيل شود. به همين خاطر بسيار اهميت دارد كه شما با ويژگي‌هاي شخصيتي كودك خود و اصول تربيتي مربوط به هر شخصيت آشنايي داشته باشيد تا بتوانيد كودك خود را به‌درستي تربيت نماييد.

براي آشنايي با ويژگي هاي كودكان درونگرا و كودكان برونگرا كليك كنيد.

2. پناهگاه امني باشيد

يكي از موضوعاتي كه در شخصيت كودك بسيار تأثيرگذار خواهد بود اين است كه آن‌ها احساس كنند شما همواره براي كمك به وي در دسترس هستيد يا علي‌رغم تمام مشكلاتي كه پيش خواهد آمد، مي‌توانند روي محبت و علاقه شما نسبت به خودشان حساب كنند. در غير اين صورت فرزند شما دچار اضطراب شده و اين باور كه ديگران در صورت اشتباه كردن او را دوست نخواهند داشت شخصيت وي را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد.

3. پرهيز از برچسب زدن

يكي از موضوعاتي كه بايد براي رشد مطلوب فرزندتان به آن توجه داشته باشيد اين است كه از برچسب زدن جدا پرهيز كنيد! ويژگي‌هايي مانند بي‌عرضه، ساده‌لوح، ناتوان از يادگيري يا هر برچسب منفي ديگري كه شما براي كودك خود استفاده مي‌كنيد در ذهن وي اثر گذاشته و بر تمامي رفتارهاي او سايه خواهد انداخت. اين موضوع مي‌تواند حتي منجر به اين مسئله شود كه فرزند شما خود نيز اين صفت منفي را باور كرده و به‌عنوان بخشي از شخصيت خود بپذيرد.

4. ايجاد تجارب متنوع

يكي از مهم‌ترين نكاتي كه در سلامت شخصيت كودك مي‌تواند اثرگذار باشد اين است كه تا جاي ممكن محيط وي را از تجارب و محرك‌هاي مختلف غني كنيد. اين موضوع باعث مي‌شود تا مهارت‌هاي وي افزايش‌يافته و موضوعات مختلفي را در شخصيت خود جاي دهد. به‌طوركلي به ميزاني كه شما كوله‌پشتي فرزندتان را از تجارب مختلف غني كنيد، وي شخصيت سالم‌تر و زندگي موفق‌تري خواهد داشت.

براي دريافت مشاوره در زمينه كودك مي‌توانيد در هر ساعت از روز براي مشاوره تلفني كودك از طريق شماره 02191002360 با برترين متخصصان كلينيك تخصصي ني ني مايند تماس حاصل نماييد.

منبع: شخصيت كودك


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: شخصيت كودك،
موضوع:
[ ۱۰ مهر ۱۴۰۱ ] [ ۰۹:۰۷:۵۰ ] [ نيني مايند ] [ نظرات (0) ]

درمان شب ادراري كودكان در وهله‌ي اول مستلزم شناخت دقيق علل و علائم آن است. شب ادراري در كودكان خروج غير ارادي ادرار در طول خواب را شامل مي‌شود. اين پديده بيشتر در كودكان كم سن بروز پيدا مي‌كند؛ اغلب آن‌ها با رسيدن به سن چهار سالگي به سطحي از توانايي براي كنترل ادرار خود دست مي‌يابند اما اين زمان ممكن است در كودكان مختلف، متفاوت باشد. شب ادراري كودكان به علل گوناگون پزشكي و رواني رخ مي‌دهد و والدين و  كودك را به دردسر مي‌اندازد. شب ادراري در كودكان اغلب آن‌ها را خجالت‌زده و منزوي مي‌شوند. به همين دليل لازم است والدين به فكر راهكارهاي درماني براي فرزند خود باشند. 

 منبع: درمان شب ادراري كودكان

درمان انواع شب ادراري در كودكان

به طور كلي دو نوع شب ادراري در كودكان احتمال وقوع دارد. يكي شب ادراري اوليه كه در آن كودكان از همان سال‌‌هاي ابتدايي بي‌وقفه دچار اين مشكل در خواب مي‌شوند و شب ادراري ثانويه كودكان زماني است كه براي مدت مشخصي مثلا شش ماه شب ادراري ندارد و بعد از آن دوباره شب‌ها جاي خود را خيس مي‌كند. براي آشنايي بيشتر با دلايل و نشانه هاي شب ادراري كودكان كليك كنيد.

 

ريشه يابي مشكل

ممكن است شب ادراري كودكان ناشي از وجود بيماري پنهان در بدن او باشد كه در اين صورت بايد به لحاظ پزشكي مورد بررسي قرار گيرد. يكي از علت‌هاي شب ادراري كودكان اين است كه كودك هنوز نمي‌‌تواند ادرار خود را در طول شب نگه دارد و يا وقتي مثانه پر است، نمي‌‌تواند براي رفتن به دستشويي بيدار شود. از ديگر علل اين موضوع اين است كه كودك در طول روز ادرار خود را نگه مي‌دارد و به دستشويي نمي‌رود و در طول شب جايش را خيس مي‌كند.

در شب ادراري ثانويه كودكان علت مي‌تواند وجود مشكلي پنهاني به لحاظ جسمي يا رواني باشد. كودكاني كه دچار بي‌اختياري ثانويه هستند اغلب نشانه‌هاي ديگري را نيز تجربه مي‌كنند و گاها در طول روز نيز دچار بي‌اختياري در كنترل ادرار مي‌شوند. عفونت مجاري ادرار، ديابت، اختلالات ساختاري يا تشريحي، مشكلات عصبي و مشكلات روحي مانند محيط زندگي پر از استرس، درگيري و اختلاف والدين يا تغييراتي اساسي مانند نقل مكان، تولد فرزندي ديگر و شروع مدرسه از ديگر علل ابتلاي كودك به شب ادراري ثانويه هستند. همچنين مطالعات نشان داده‌اند شب ادراري در كودكان پديده‌اي ارثي بوده و كودكاني كه به اين مشكل دچار هستند اغلب والدين‌شان نيز در كودكي همين مشكل را داشته‌اند.

بيشتر بخوانيد: كودكان استثنايي 

زمان مراجعه به پزشك براي درمان شب‌ ادراري بچه ها

زمان مراجعه به پزشك جهت درمان به ميزان تأثيرگذاري اين مشكل بر كودك و والدين بستگي دارد. اگر كودك به جز بي‌اختياري ادرار در طول شب علائم خاص ديگري از خود بروز نمي‌دهد، نيازي به مراجعه به پزشك وجود ندارد و اين مشكل به مرور و با تكنيك‌هاي خانگي رفع مي‌شود. سن پنج تا هفت سالگي زماني مناسبي براي درمان شب ادراري كودكان است؛ در صورتي كه كودك علائم خاصي ندارد مراجعه به پزشك اطفال كفايت مي‌كند اما در صورتي كه نشانه‌هاي جسماني و رفتاري خاصي همراه با شب ادراري در كودكان مشاهده كرديد، بايد به طور جدي‌تر پيگير اين مسئله باشيد. در اين زمينه مي‌توانيد از مشاوره كودك كمك بگيريد. براي كسب اطلاع در زمينه مشاوره كودك كليك كنيد. 

 

آزمايش‌هاي لازم پيش از درمان شب ادراري

پزشك معالج براي بررسي علائم و عوامل مرتبط با شب ادراري كودكان ، در مورد موضوعات گوناگوني مانند بارداري مادر و نحوه‌ي تولد، رشد و تربيت (به‌ويژه درباره‌ي شيوه‌ي آموزش دفع ادرار و مدفوع) از شما سؤالاتي مي‌پرسد. پزشك همچنين مواردي مانند خيس‌شدن لباس زير، ماندن و دفع نشدن مدفوع در روده به شكل محسوس، كندگي پوست ناحيه‌ي تناسلي و واژن، رشد ضعيف و فشار خون بالا و به دنبال آن بيماري‌هاي كليوي، ناهنجاري‌ها در قسمت پاييني ستون فقرات، جريان ضعيف يا چكه‌كردن ادرار، داروهاي مصرفي كودك، سابقه‌ي خانوادگي شب ادراري و زندگي خانوادگي و تجربه‌ي استرس را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

براي شناسايي علت شب ادراري اوليه كودكان هيچ گونه آزمايشي وجود ندارد اما دلايل شب ادراري ثانويه كودكان اغلب به واسطه نمونه‌گيري ادرار و در ارزيابي‌هاي راديولوژي مورد آزمايش و بررسي قرار مي‌گيرد. از عكس‌برداري و سونوگرافي كليه و مثانه براي تشخيص احتمال ابتلا به مشكلات جسمي در لگن و قسمت پاييني ستون فقرات استفاده مي‌شود.

 

درمان‌ شب ادراري كودكان

مشكل شب ادراري كودكان بيشتر از اين كه به لحاظ جسماني ناراحت‌كننده باشد، به لحاظ رواني و اجتماعي و به خصوص براي خود كودك آزارنده است. شب ادراري در كودكان اغلب او شرم‌زده هستند و اضطراب دارند. والدين وظيفه دارند همراه و حمايت‌گر كودك باشند و به او اطمينان دهند كه كنارش هستند و همه چيز درست مي‌شود؛ از تنبيه و دعوا كردن كودك بپرهيزند.

درمان‌هاي زيادي مانند درمان‌هاي خانگي، پزشكي و در مواقعي جراحي براي شب ادراري كودكان ارائه شده‌است. در ابتدا بايد شرايط روحي و پزشكي پنهان بررسي شود و در صورت وجود مشكلات اساسي مانند بيماري‌هاي جسماني و يا اختلالات اضطرابي كه منجر به بروز شب ادراري كودكان مي‌شوند، مورد درمان قرار گيرند. پس از آن مي‌توان برنامه‌اي براي بهبود شب ادراري كودكان ترتيب داد. اغلب كودكان زير پنج سال نياز به درمان ندارند چرا كه خود به خود اين مشكل در آن‌ها برطرف مي‌شود.

1. درمان خانگي شب ادراري كودكان

درمان خانگي شامل مجموعه‌اي از تكنيك‌ها و نكاتي است كه به كودك كمك مي‌كنند مشكل خود را به كمك والدين بهبود بخشند. يكي از ابتدايي‌ترين نكات اين است كه كودك نبايد بعد از غروب آفتاب مايعات زيادي بنوشد و بهتر است بعد از ساعت سه بعد از ظهر مصرف شكلات، مواد كافئين‌دار، نوشابه‌هاي گازدار و مركبات را براي او منع كنيد. به او بگوييد براي جلوگيري از شب ادراري كودكان لازم است حتما قبل از خواب به دستشويي برود. به جاي تمركز بر خشك نگه داشتن رختخواب به كودك ياد بدهيد بر بيدار شدن و رفتن به دستشويي در هنگام خواب تمركز كند.

از ديگر تكنيك‌هاي موفقيت‌آميز در اين راه، استفاده از سيستم تشويق كودكان است. جدولي از روزهاي هفته تهيه كنيد و هر روزي را كه كودك شب ادراري نداشت در آن برچسب بچسبانيد. در آخر هفته برچسب‌ها را بشماريد و پاداش كوچكي براي كودك در نظر بگيريد. براي مثال غذاي مورد علاقه‌اش را بپزيد، هديه‌اي كوچك برايش بخريد و يا اجازه دهيد كمي بيشتر از هميشه با تبلتش بازي كند. اين سيستم نتيجه‌بخش است به شرط آنكه تلاش مستمر داشته باشيد و آن را حداقل 14 هفته ادامه دهيد.

از نكات ديگر اين است كه مطمئن شويد كودك به سرويس بهداشتي دسترسي آسان و راحت دارد و هنگام شب چيزي مانع او نمي‌شود. يك چراغ را براي او در راه رسيدن به توالت روشن بگذاريد.

2. درمان شب ادراري كودكان به لحاظ رواني

كودك را به خاطر بي‌اختياري ادرار مقصر ندانيد و او را به خاطر اين كار تنبيه نكنيد. او كنترل ادرار خود را ندارد و سرزنش كردن تنها اوضاع را بدتر مي‌كند و به اعتماد به نفس كودك آسيب مي‌زند. در فرآيند درمان شب ادراري كودك خود صبور و همراه او باشيد، دائما به كودك اطمينان خاطر بدهيد و هر بار كه پيشرفتتي در او مشاهده كرديد تشويقش كنيد. هيچ كس از اعضاي خانه نبايد كودك را به واسطه‌ي اين مشكل مسخره كند. در اين مورد مي‌توانيد قانون وضع كنيد.

مشكل كودك را پيش ديگر اعضاي خانواده و يا اقوام مطرح نكنيد. به كودك يادآور شويد كه اين مشكل اوست و خودش مسئول آن است و شما تمام تلاش خود را براي كمك كردن به او به كار مي‌گيريد. اگر كسي را در اطراف خود مي‌شناسيد كه چنين تجربه‌اي داشته و برطرف شده براي كودك تعريف كنيد و بگوييد كه تنها نيست. لازم است كودك در فرآيند شست و شو و تميزكاري مشاركت داشته‌باشد.

3. درمان پزشكي

درمان پزشكي زماني ضرورت مي‌يابد كه مشكل جسماني مانند عفونت كليه‌ها علت وقوع شب ادراري كودكان باشد. شما با مشورت پزشك مي‌توانيد به نتيجه مطلوب برسيد. دارو درماني براي كودكاني كه به هيچ كدام از روش‌هاي درماني پاسخ نداده‌اند تجويز مي‌شود. از جمله داروهايي كه در اين زمينه مورد تجويز قرار مي‌گيرد شامل ايمي‌پرامين، دسموپرسين، استات دسموپرسين، اكسي‌بوتينين و هيوسيامين مي‌شود.

براي دريافت مشاوره در زمينه درمان شب ادراري كودكان مي‌توانيد در هر ساعت از روز براي مشاوره تلفني كودك از طريق شماره 02191002360 با برترين متخصصان كلينيك تخصصي ني ني مايند تماس حاصل نماييد.

 

سؤالات متداول

درمان شب ادراري كودك 8 ساله چگونه است؟

پيش از هر چيز لازم است علت‌هاي جسماني و يا روحي رواني مانند استرس در كودك بررسي شود و مورد درمان قرار بگيرد. سپس مي‌توانيد جهت بهبود اين مشكل با استفاده از روش‌هاي خانگي و راهنمايي پزشك اقدام كنيد.

دكتر متخصص شب ادراري كودكان كيست؟

ارزيابي و بررسي عادي بي‌اختياري ادراري اوليه و ثانويه در حيطه‌ي تخصص پزشك اطفال يا پزشك خانوادگي است. اما اگر علتي پيچيده براي اين مشكل شناسايي بشود يا درمان‌هاي متداول نتيجه‌اي نداشته باشند، بايد به متخصص اورولوژي مراجعه كرد.

منبع: درمان شب ادراري كودكان


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: درمان شب ادراري كودكان،
موضوع:
[ ۱۰ مهر ۱۴۰۱ ] [ ۰۹:۰۳:۵۰ ] [ نيني مايند ] [ نظرات (0) ]

تنفر از فرزند به چه دليلي اتفاق مي‌افتد؟ خستگي زياد، بي‌احترامي فرزند يا عوامل ديگر مي‌توانند عللي باشند كه در برخي مواقع والدين را دچار اين احساس منفي مي‌كنند كه نسبت به فرزند خود احساس تنفر داشته باشند. اما آيا واقعاً ممكن است پدر و مادر بتوانند از فرزند خود متنفر باشند؟ احساس تنفر از فرزند يك احساس منفي گذراست كه نياز به ريشه يابي و درمان دارد چرا كه اگر تداوم يابد، مي‌تواند به يك مشكل بزرگ رواني تبديل گردد و رابطه آميخته از عشق و علاقه بين والد و فرزند را به مخاطره بياندازند. براي اصلاح روابط با فرزند خود مي‌توانيد از مشاوره كودك كمك بگيريد. براي كسب اطلاع بيشتر در زمينه مشاوره كودك كليك كنيد.

منبع: تنفر از فرزند

دلايل تنفر والدين از فرزند

دلايل زيادي مي‌تواند موجبات تنفر والدين از فرزند شود كه برخي از آن‌ها به شرح زير هستند:

1. مشكلات رواني

در صورتي كه پدر و مادر دوران كودكي سختي را  همراه با كمبودهاي عاطفي پشت سر نهاده باشند، در دوران بزرگسالي وقتي خود در نقش پدر و مادر قرار مي‌گيرند، زخم‌هاي قديمي باز مي‌شوند و در ضمير ناخودآگاه اين باور منفي نقش مي‌بندد كه او نيز بايد مانند پدر و مادر خود عمل نمايد و تاوان همه كمبودهايي را كه داشته با تنفر از فرزند خود تلافي نمايد.

پيشنهاد مي‌شود مقاله والدين سمي را بخوانيد.

2. حسادت

با تولد فرزند ممكن است اين احساس به شما دست بدهد كه ديگر مانند گذشته مركز توجه همسر خود نيستيد و او تمام محبت و وقت خود را صرف فرزندتان مي‌‌كند. اين احساس زمينه كشمش و در گيري را بين زن و شوهر ايجاد نموده و حس حسادت را به فرزند، كه اكنون تمام محبت همسر را به خودش اختصاص داده، افزايش مي‌دهد.

3. تنفر از فرزند | افزايش مسئوليت

گاهي والدين به دلايل مختلف اعم از نياز مالي مجبورند ساعت‌هاي زيادي به كار پرداخته و شب‌ها خسته و بي رمق به منزل بازگردند. در اين حالت آن‌ها مانند شيشه‌اي ترك خورده و شكننده هستند كه با كوچكترين ضربه‌اي خواهند شكست. سطح تحمل آن‌ها به شدت پايين است و حوصله سر و صدا يا گفتگو كردن با فرزند خويش را نخواهند داشت.

4. كمال گرايي

پدر و مادرهايي كه بسيار كمال گرا هستند و مي‌خواهند در تمام موقعيت‌ها خوش بدرخشند و حرفي براي گفتن داشته باشند، نسبت به اشتباهات كودك خود منعطف نخواهند بود. زيرا معتقدند خطاها و اشتباهات فرزندشان در شان نقش پدر و مادري آن‌ها نيست. در نگاه پدر و مادرهاي كمال گرا، فرزندان بايد به بهترين شكل رفتار نمايند تا موقعيت اجتماعي والدين حفظ شود. اگر خلاف اين امر اتفاق بيفتد احساس منفي آميخته با تنفر نسبت به فرزند خود خواهند داشت.

5. فقر

مشكلات مالي و اقتصادي امروزه دامن گير بسياري از خانواده‌ها مي‌باشد و فشار رواني زيادي را بر اعضاي خانواده به ويژه پدر و مادر وارد مي‌سازد كه به نوبه خود تهديد جدي براي ارتباطات گرم و صميمانه بين خانواده خواهد شد. در اين صورت هر اشتباه كودك هر چند كوچك مي‌تواند جرقه‌اي باشد كه آتش خشم و تنفر والدين را شعله ور سازد.

اثرات و پيامدهاي تنفر از فرزند

در صورتي كه تنفر از فرزند بسيار عميق باشد و مدت زيادي اين حس با والدين همراه باشد، اثرات و پيامدهايي دارد كه برخي از آن‌ها به شرح زير هستند:

1. درونگرايي كودك

كودك به دليل عدم دريافت محبت و حمايت عاطفي از طرف والدين به سمت گوشه گيري و انزوا طلبي گرايش پيدا مي‌كند و دايره تعاملات خود را به شدت محدود و تنگ مي‌سازد. منزوي شدن كودك مشكلات زيادي در روابط بين فردي او ايجاد مي‌كند.

2. پرخاشگري

در نتيجه بي‌اعتنايي والدين و محبت نكردن به كودك، كمبود عاطفي به شكل يك عقده رواني در وجود كودك رخنه كرده و باعث مي‌شود در برخورد با دوستان و آشنايان، رفتاري پرخاشگرانه و توام با عصبانيت داشته باشند.

3. تنفر از فرزند | اضطراب و ترس

محبت نكردن به كودك زمينه بروز انواع اختلالات رواني همچون اضطراب و ترس‌هاي مفرط را ايجاد مي‌كند. اين اضطراب مي‌تواند به شكل اضطراب اجتماعي و ترس از حضور در اجتماع نيز خود را نشان بدهد. زيرا كودك با خود فكر مي‌كند تنفر والدين از او به منزله تنفر همه افراد اجتماع است.

4. مشكلات تحصيلي

اگر كودك به اندازه كافي از محبت و عاطفه پدر و مادر بهره مند نگردد، در هنگام تحصيل دقت و تمركز كافي نخواهد داشت و  مشكلات تحصيلي زيادي را گزارش خواهد نمود.

5. تنفر از فرزند | كاهش اعتماد به نفس كودك

پدر و مادر به عنوان بزرگ‌ترين حامي كودك نقش بسيار مهمي در شكل گيري شخصيت وي و بالفعل رساندن توانايي‌هاي بالقوه او دارند. اگر كودك در روند رشد رواني خود از حمايت عاطفي پدر و مادر برخوردار نباشد، اعتماد به نفس خود را از دست خواهد داد و تصوير خود ارزشمندي از خويش نخواهد ساخت.

براي آشنايي با جديدترين متدهاي آموزش پدر و مادر كليك كنيد.

راهكارهاي مقابله با احساس تنفر نسبت به فرزندان

_تكنيك‌هاي مديريت خشم را ياد بگيريد و در مواقعي كه اشتباهي از كودك خود مشاهده كرديد آن‌ها را به كار ببنديد.

_ويژگي‌هاي سني كودك خود را بشناسيد و متناسب با آن عمل نماييد.

_براي افزايش حس مثبت در خود، در كلاس‌هاي ورزشي و هنري مورد علاقه‌تان شركت كنيد، با دوستانتان بيرون برويد و وقتي را به خوش گذراني اختصاص دهيد.

_جملات تاكيدي مثبت مانند” من نقش پدر يا مادري را به نحو احسن انجام مي‌دهم. من به فرزند خود احترام مي‌گذارم” را به كار ببريد.

_مهارت‌هاي فرزند پروري خود را با مطالعه كتاب‌هاي مرتبط و مشاوره با روانشناسان فعال در زمينه تربيت كودك تقويت كنيد. براي كسب اطلاعات در زمينه مشاوره تلفني كودك كليك كنيد.

براي درياقت مشاوره در زمينه كودك مي توانيد از طريق تلفن 02191002360 با برترين و مجرب ترين متخصصان كودك و نوجوان در كلينيك تخصصي كودك ني ني مايند ارتباط برقرار كنيد.

منبع: تنفر از فرزند


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: تنفر از فرزند،
موضوع:
[ ۱۰ مهر ۱۴۰۱ ] [ ۰۹:۰۰:۰۳ ] [ نيني مايند ] [ نظرات (0) ]

سندرم ترنر يكي از ناهنجاري‌هاي كروموزومي است كه تنها زنان را درگير مي‌كند. اين بيماري ارثي نيست و اغلب ناشي از جهش و اشتباه در تقسيمات سلولي هنگام تشكيل جنين است كه اكثر مبتلايان را نابارور مي‌كند. بااينكه اين سندرم تاكنون قابل‌پيشگيري نبوده اما برحسب نوع و شدت بيماري، راهكارهايي براي كنترل علائم آن وجود دارد. در صورتي اقدامات درماني زودهنگام انجام شوند احتمال زيادي وجود دارد كه مبتلايان به اين سندرم بتوانند مانند ديگر افراد جامعه تشكيل خانواده داده و حتي بارور شوند. براي دريافت خدمات مشاوره كودك كليك كنيد.

منبع: سندرم ترنر درمان دارد؟

سندرم ترنر چيست ؟

سندرم ترنر نوعي ناهنجاري ژنتيكي در كروموزوم‌هاي جنسي است كه فقط در زنان رخ مي‌دهد. در اين بيماري همه يا بخشي از يك كروموزوم جنسي زن (x) به علل مختلفي همچون جهش، در هنگام لقاح و يا تقسيمات سلولي دوران جنيني حذف مي‌شود و درنتيجه ممكن است كاريوتيپ جنين به‌صورت xo=45 درآيد. حدود 95 تا 99 درصد جنين‌هاي xo يا سقط مي‌شوند و يا چندان قادر به ادامه‌ زندگي نيستند. اين سندرم يك بيماري ارثي تلقي نمي‌شود و كروموزوم‌هاي والدين طبيعي و سالم گزارش مي‌شوند. براي آشنايي با ساير اختلالات و بيماري هاي ژنتيكي در كودكان كليك كنيد.

انواع سندرم ترنر

برحسب اينكه چه مقدار از كروموزوم x حذف‌شده و يا چه زماني از تشكيل جنين در تقسيمات سلولي اشتباه رخ داده، مي‌توان انواعي براي اين بيماري بيان كرد:

نوع كلاسيك و مونوزومي

احتمالاً حذف كروموزوم در هنگام لقاح و تشكيل سلول اوليه رخ داده و تمام سلول‌هاي جنين به‌صورت xo=45 هستند. همان‌طور كه قبلاً اشاره شد احتمال زنده ماندن اين جنين بسيار كم است.

نوع موزائيسم

در اين حالت حذف بعد از لقاح و در طي يكي از تقسيمات سلول اوليه جنيني اتفاق افتاده است؛ بنابراين برخي از سلول‌ها به‌صورت xx=46 و طبيعي بوده اما برخي ديگر نيز به‌صورت xo=45 وجود دارند. علائم سندرم ترنر در اين بيماران خفيف و سطحي بوده و حتي گاهي تا هنگام بزرگ‌سالي نيز متوجه آن نمي‌شوند.

نوع ناهنجاري و شكستي در كروموزوم x

در اين حالت كاريوتيپ جنين به‌صورت xx=46 گزارش مي‌شود اما مشكل اينجاست كه قسمتي از كروموزوم x دچار شكستي يا حذف شده است و درنتيجه فرد بخشي از ژن‌هاي خود را ازدست‌داده است.

علائم سندرم ترنر

 • قد دختران مبتلابه سندرم ترنر به‌طور متوسط حدود 140 سانتي‌متر رشد مي‌كند
 • كمبود وزن در هنگام تولد و ورم پشت دست‌ها و پاها
 • رشد نكردن پستان‌ها، تأخير يا عدم بروز قاعدگي، عدم بروز ويژگي‌هاي جنسي زنانه
 • ناهنجاري‌هاي ظاهري در شكل دهان و فك، افتادگي پلك
 • پهن بودن قفسه سينه
 • پره دار بودن يا داشتن يك پوست اضافي در پشت گردن
 • ناهنجاري‌هايي در انگشتان و انحراف ساعد
 • ناهنجاري‌هايي در گوش‌ها و اختلالات شنوايي
 • كم‌كاري غده تيروئيد
 • بيماري‌هاي قلبي و كليوي
 • رشد ناقص تخمدان‌ها و اندام‌هاي توليدمثلي
 • عدم بروز قاعدگي
 • ناتواني در بارداري

عده‌ كمي از اين بيماران كه شدت بيماري در آن‌ها زياد است، ازلحاظ هوشي ممكن است كم‌تواني ذهني در سطح خفيف نيز داشته باشند. بااين‌حال عده بيشتري از اين افراد داراي هوش‌بهر عادي و حتي گاهي بيشتر از عادي هستند. شدت علائم مذكور برحسب نوع سندرم متفاوت است و در مواردي حتي ممكن است تا بلوغ و يا هنگام بزرگ‌سالي و تشخيص ناباروري، تفاوتي با افراد عادي نشان ندهند.

ازنظر رواني ممكن است اين افراد ترسو، نگران، خستگي‌پذير و غيرفعال باشند؛ اما ازنظر جنسي تاكنون گزارشي مبني بر نداشتن احساسات زنانه و جنسي نبوده است. حتي گاهي در حالت‌هاي موزائيسم، بارداري نيز گزارش شده است.

پيشنهاد مي‌‎شود كه مقاله آموزش هاي لازم براي كودكان استثنايي را بخوانيد.

نحوه تشخيص سندرم ترنر

تشخيص پيش از تولد و دوره نوزادي

درصورتي‌كه پزشك در دوران بارداري مادر متوجه نقص‌هايي در تشكيل قبل يا كليه و يا وجود مايع در اطراف گردن گردد ممكن است پيشنهاد به انجام آزمايش كاريوتيپ دهد. همچنين آزمايش آمينوسنتز نيز مي‌تواند ابتلاي جنين به سندرم ترنر را مشخص كند.

قابل‌ذكر است كه مجوز سقط اين نوزادان داده نمي‌شود مگر اينكه جنين به‌غيراز مورد ناهنجاري كروموزومي، مشكلات ديگري نيز داشته باشد و احتمال بقاي آن اندك باشد.

تشخيص در دوران كودكي و نوجواني

در موارد خفيف سندرم ترنر، وجود عارضه تا اواخر كودكي و نوجواني تشخيص داده نمي‌شود؛ اما با رسيدن به سن بلوغ، تأخير بروز صفات جنسي ثانويه در نوجوان والدين نگران را به سمت مراجعه به پزشك و درنتيجه آگاهي از بيماري سوق مي‌دهد.

تشخيص در بزرگ‌سالي

تعداد كمي از زنان مبتلابه سندرم ترنر يك دوره بلوغ طبيعي را پشت سر مي‌گذارند؛ اما بازهم دير يا زود در همين زنان نيز تخمدان‌ها از كار مي‌افتند، توليد استروژن كاهش يافته و يا متوقف مي‌شود و افراد دچار يائسگي زودرس مي‌شوند. برخي ديگر از زنان مبتلابه سندرم ترنر، هنگام مراجعه به متخصص زنان جهت بررسي مشكل ناباروري از بيماري خود باخبر مي‌گردند. در اين حالت آزمايش‌هاي مربوط به هورمون، پايين بودن سطح استروژن را گزارش مي‌كنند. همين‌طور براي تشخيص گذاري قطعي سندرم ترنر به آن‌ها پيشنهاد مي‌گردد تا يك آزمون كاريوتايپ انجام دهند.

راهكارهاي درمان سندرم ترنر

درمان هورموني

با تزريق هورمون‌هاي استروژن و نيز هورمون رشد انساني، بسياري از علائم سندرم كنترل مي‌گردد. رحم و پستان‌ها رشد كرده، قاعدگي رخ مي‌دهد و قد فرد به‌اندازه طبيعي رشد مي‌كند.

درمان ناباوري

برخي راهكارها براي درمان ناباروري دختران مبتلابه سندرم ترنر وجود دارد، ازجمله:

فريز كردن بافت تخمداني بيمار قبل از بلوغ و بررسي و استفاده از آن هنگام آمادگي و تمايل براي بارداري. درصورتي‌كه ذخيره فريز شده تخمدان فرد براي باروري مناسب نباشد، بازهم برحسب ميزان رشد و توانايي رحم فرد، امكان استفاده از تخمك و جنين اهدايي وجود دارد. انتخاب فرزندخوانده نيز راهي ديگر براي داشتن فرزند محسوب مي‌گردد.

براي دريافت مشاوره در زمينه كودك مي‌توانيد در هر ساعت از روز براي مشاوره كودك از طريق شماره 02191002360 با برترين متخصصان كلينيك تخصصي ني ني مايند تماس حاصل نماييد.

منبع: سندرم ترنر درمان دارد؟


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: سندرم ترنر درمان دارد؟،
موضوع:
[ ۹ مهر ۱۴۰۱ ] [ ۱۰:۳۹:۲۶ ] [ نيني مايند ] [ نظرات (0) ]

در هفته بيست و يكم بارداري شكم مادر همچنان در حال بزرگ‌تر شدن است اين مسئله باعث مي‌شود تا سرعت حركات و فعاليت مادر كمي كند‌تر گردد. هرچقدر كه مدت زمان بيشتري از دوران بارداري مي‌گذرد هيجانات خوشايند مادر هم بيشتر مي‌شود. همچنين در اين هفته وضعيت پاهاي جنين صاف‌تر و كشيده‌تر شده و چرخه خواب و بيداري او منظم‌تر خواهد شد. به‌طوركلي هفته بيست و يكم بارداري، ناراحتي‌ها و عوارض ناخوشايندي براي مادر به همراه ندارد با اين حال برخي افراد كمردرد، يبوست، ورم دست و پا و… را تجربه مي‌كنند. آشنايي با راهكارهاي خودمراقبتي در سه ماه دوم بارداري مي‌تواند باعث كاهش نگراني و اضطراب مادر شود، براي دريافت خدمات مشاوره بارداري كليك كنيد.

منبع: هفته بيست و يكم بارداري

هفته بيست و يكم بارداري

اين همان هفته شيريني است كه مادر ديگر حركات جنين را حس كرده و بيشتر از قبل از مادر بودنش لذت مي‌برد. كم شدن عوارض بارداري در كنار احساس مادرانه، لذت فرزند دار شدن را بيش از پيش خواهد كرد. گلبول هاي سفيد خوني جنين شكل گرفته و ساير قسمت هاي بدن مثل واژن (البته براي نوزاد دختر)، پلك ها، ابروها و.. تشكيل مي‌شود. همچنين نوزاد شروع به خوردن مايع درون كيسه مادر كرده و اين گونه بلع و هضم را تمرين مي‌كند. او بهتر از قبل قادر به شنيدن صداهاي اطرافش خواهد بود.

براي آشنايي بيشتر با مراقبت هاي دوران بارداري كليك كنيد.

وضعيت جنين در هفته بيست و يكم بارداري

رشد و تكامل جنين در اين هفته به سرعت انجام مي‌شود به طوري كه قدش حدود 27 سانتي متر و وزنش به حدود 360 گرم مي‌رسد. با اين حال هنوز وزن جفت از وزن جنين بيشتر است. از جمله تغييراتي كه در اين هفته رخ مي‌دهد مي‌توان به شكل گيري چرخه خواب و بيداري اشاره كرد. در واقع خوابيدن و بيدار شدن جنين يك وضعيت منظم پيدا مي‌كند و حتي مي‌تواند پوزيشن مورد علاقه خواب خود را پيدا كند، اين مسئله نشان دهنده آن است كه مادر ممكن است در اين هفته به طور مداوم متوجه حركات جنين خود نشود زيرا در برخي موارد جنين خواب است و تكان نمي‌خورد.

هفته بيست و يكم بارداري

علاوه بر اين ريتم ضربان قلب جنين منظم‌تر مي‌شود و صداي ضربان قلب افزايش مي‌يابد. نكته جالبي كه وجود دارد اين است كه تعداد ضربان قلب جنين حدود دو برابر تعداد ضربان قلب يك فرد بزرگسال است به طوريكه در يك دقيقه حدود 120 تا 160 بار صداي ضربان قلب جنين شنيده مي‌شود. از تغييراتي كه در وضعيت ظاهري جنين رخ مي‌دهد مي‌توان به تكامل شكل انگشت، دست و پاي جنين اشاره كرد. همچنين در اين هفته اثر انگشت جنين هم شكل مي‌گيرد. برخي از جزئيات بدن جنين مانند رشد ابرو، مژه و ناخن‌ها بيشتر تكامل پيدا كرده و حتي ممكن است حس چشايي در او شروع به فعاليت كند؛ به صوريتكه طعم و مزه مايع آمنيوتيك را احساس مي‌كند. از آنجايي كه جنين مايع آمنيوتيك را مي‌بلعد روده‌ها ممكن است آماده جذب مقدار كمي از قند موجود در مايع آمنيوتيك باشند.

براي آشنايي با مراقبت هاي لازم در سه ماه دوم بارداري كليك كنيد.

وضعيت مادر در هفته بيست و يكم

در هفته بيست و يكم بارداري وزن مادر و شكم او همچنان در حال بزرگ‌تر شدن و رشد كردن است. اين مسئله مي‌تواند هيجانات زيادي را براي مادر به وجود بياورد. در اين هفته مادر به وضوح در هنگام بيداري جنين، حركات و لگد زدن‌هايش را احساس مي‌كند. همچنين ناراحتي‌ها و حالت‌ تهوع‌هايي كه پيش از اين وجود داشت ديگر در اين هفته وجود ندارد يا شدت آن‌ها بسيار كمتر شده است. برخي مادران از اين هفته به بعد بايد تغييراتي را در سبك زندگي خود ايجاد كنند، به عنوان مثال اگر مادري شاغل است و ساعت زيادي را مشغول كاركردن مي‌باشد بهتر است از اين هفته به بعد براي گرفتن مرخصي و استراحت تلاش كند. به طور كلي در اين هفته مادر تغييرات ناخوشايندي را تجربه نمي‌كند با اين حال برخي از مادران عوارضي را تجربه مي‌كنند كه در ادامه به آن پرداخته مي‌شود.

عوارض شايع مادر در هفته بيست‌ويكم

از جمله عوارضي كه در اين هفته مي‌توان به آن اشاره كرد شامل ترك‌هاي پوستي، رگ‌هاي واريسي، نفخ شكم، كمردرد، يبوست، گرفتگي عضلات پا و انقباضات رحم مي‌باشد. گرفتگي عضلات پا يكي از شكايت‌ها و ناراحتي‌هاي رايج مادران در سه ماهه دوم بارداري است و اين مسئله عمدتا در طول شب و به هنگام خوابيدن رخ مي‌دهد. همچنين با بزرگ‌تر شدن شكم مادر ممكن است دردكمر مادر هم بيشتر شود چراكه فشار بيشتري به بدنش مي‌آيد. علاوه بر اين بزرگ شدن شكم و افزايش وزن مي‌تواند باعث ايجاد ترك‌هاي پوستي و كشيده شدن پوست مادر در قسمت‌هاي مختلف بدنش شود. يكي ديگر از عوارض احتمالي كه به دليل بزرگ‌تر شدن شكم و رحم رخ مي‌دهد سوزش معده است، عامل ديگري كه مي‌تواند در سوزش معده نقش داشته باشد تغييرات هورموني در دوران بارداري است.

بيشتر بخوانيد: مراحل رشد جنين

خودمراقبتي‌هاي لازم در هفته بيست و يكم بارداري

اگر تا اين هفته به پزشك مراجعه نكرده‌ايد بهتر است براي اطمينان از سلامت خودتان و جنين اين كار را فوراً انجام دهيد چراكه برخي از آزمايش‌ها و غربالگري‌هاي مخصوص سه ماه دوم بارداري وجود دارد كه با توجه به وضعيت مادر و جنين انجام دادن‌ آن‌ها ضروري مي‌باشد.

براي برطرف كردن و بهبود درد كمر و درد باسن و گرفتگي عضلات پا بهتر است حركات ورزشي و كششي ساده انجام دهيد. اما قبل از انجام اين كار حتما با پزشكتان مشورت كنيد زيرا ممكن است با توجه به شرايط جسميتان انجام حركات ورزشي برايتان مضر باشد. براي رفع و بهبود يبوست نيز از غذاهاي فيبردار و مايعات استفاده كنيد و تحت هيچ شرايطي براي افزايش وزن غذاهاي پرچرب و فست‌فودي مصرف نكنيد.

مسئله ديگري كه رعايت آن مي‌تواند به بهبود وضعيت و سلامت مادر و جنين كمك كند شيوه صحيح خوابيدن است، بهترين شيوه خوابيدن در دوران بارداري خوابيدن به پهلوي سمت چپ است، به طور كلي خوابيدن به سمت پهلو در دوره بارداري توصيه مي‌شود اما به ياد داشته باشيد كه تحت هيچ شرايطي به روي شكم يا به پشت نخوابيد. همچنين براي اينكه ترك‌هاي پوستي و التهاب ايجاد شده به دليل كشيده شدن پوست كمتر شود، مايعات زياد مصرف كنيد و شكم و يا ناحيه مورد نظر را با استفاده از كرم‌هاي مخصوص يا روغن‌ها مرطوب نگه داريد.

براي دريافت مشاوره در زمينه كودك مي‌توانيد در هر ساعت از روز براي مشاوره كودك از طريق شماره 02191002360 با برترين متخصصان كلينيك تخصصي ني ني مايند تماس حاصل نماييد.

 

 

سوالات متداول

آيا برقراري رابطه جنسي در هفته بيست و يكم مضر است؟

برقراري رابطه جنسي در دوره بارداري به طور طبيعي مشكلي براي مادر و جنين به وجود نمي‌آورد. با رعايت نكات و پوزيشن‌هاي مخصوص دوره بارداري مي‌توان رابطه جنسي برقرار كرد اما توجه داشته باشيد كه پزشكتان به دليل شرايط جسمانيتان اين كار را ممنوع نكرده باشد.

منبع: هفته بيست و يكم بارداري


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: هفته بيست و يكم بارداري،
موضوع:
[ ۹ مهر ۱۴۰۱ ] [ ۱۰:۳۵:۲۳ ] [ نيني مايند ] [ نظرات (0) ]

دزدي در كودكان موضوعي است كه مي‌تواند تا حد زيادي باعث نگراني والدين شود. سردرگمي راجع به دليل چنين رفتاري يا احساس شرم از قضاوت ديگران در كنار ترس از تكرار شدن اين رفتار در آينده ازجمله موضوعاتي هستند كه ذهن والدين را درگير خواهند كرد. بااين‌حال بايد به اين موضوع توجه داشته باشيد كه نحوه برخورد شما با اين مسئله تا حد زيادي در تكرار اين رفتار نقش دارد. به همين خاطر اينكه چطور به فرزندتان واكنش نشان مي‌دهيد موضوعي است كه بايد به‌خوبي راجع به آن بيانديشيد. اگر دزدي در فرزند شما با دلايلي نظير هيجان‌خواهي، پرخاشگري يا بي‌توجهي به حقوق ديگران اتفاق افتاده و يا در شرايطي كه اين رفتار مجدداً تكرار شد، بهتر است در اين زمينه از مشاوره كودك كمك بگيريد.

منبع: دزدي در كودكان

دزدي در كودكان

اگرچه دزدي در كودكان پديده شايعي نيست اما بااين‌حال برخي كودكان به دلايل مختلفي به اين كار دست مي‌زنند. برخي از كودكان در سنين پايين‌تر به اين خاطر وسايل ديگران را برمي‌دارند كه آشنايي چنداني با مفهوم مالكيت ندارند و تصور مي‌كنند اجازه دارند از هر چيزي استفاده كنند. اما اين موضوع به‌تدريج و با بزرگ‌تر شدن كودك دلايل پيچيده‌تري پيدا مي‌كند كه در اولين قدم براي برخورد با اين مسئله مي‌بايست به آن‌ها توجه داشت.

اگر احساس مي‌كنيد رفتار دزدي در كودك شما علي‌رغم گوشزد كردن پيامدهاي منفي آن تكرار مي‌شود يا در شرايطي كه اين موضوع در كنار رفتارهاي نامناسب ديگري مثل آزار و اذيت همسالان يا حتي حيوانات اتفاق مي‌افتد، بهتر است راجع به اين موضوع از يك روانشناس كودك كمك بگيريد.

براي آشنايي بيشتر با علل اختلالات رفتاري كودكان كليك كنيد.

 

دلايل دزدي در كودكان

كشف دلايل دزدي در كودكان موضوعي است كه شايد بتوان گفت بيش از خود رفتار اهميت دارد. اين دلايل به شما كمك خواهند كرد تا اطلاعاتي را راجع به وضعيت روحي و ديدگاه‌هاي كودك به دست آوريد و اقدامات مؤثري را براي تغيير شرايط در نظر بگيريد. ازجمله مهم‌ترين دلايلي كه براي دزدي در كودكان مي‌توان در نظر گرفت عبارتند از:

1. مسائل مادي

تمايل به داشتن امكانات و وسايلي كه همسالان كودك دارند اما او به دليل وضعيت اقتصادي يا سياست‌هاي مالي و تربيتي والدين نمي‌تواند داشته باشد يكي از دلايلي است كه برخي اوقات كودكان را به سمت دزدي مي‌كشاند. براي جلوگيري از بروز چنين رفتاري بهتر است با فرزندتان صحبت كنيد و شرايط مالي و برنامه‌هاي خود را در حد درك او برايش توضيح دهيد. يكي ديگر از راهكارهايي كه مي‌توانيد در اين شرايط امتحان كنيد اين است كه به فرزندتان كمك كنيد تا منبع درآمدي براي خودش داشته باشد و درآمد خود را صرف مسائلي كه به آن‌ها علاقه دارد كند.

2. تقليد

بسياري از مواقع دزدي كودك به دليل الگوبرداري‌هاي اشتباه ايجاد مي‌شود. مشاهده اين رفتار در ميان اعضاي خانواده يا اطرافيان و حتي تقليد از شخصيت‌هاي يك كتاب يا فيلم مي‌تواند دليلي براي تكرار اين رفتار توسط كودك باشد. به همين خاطر بهتر است نسبت به محتواي فيلم‌ها و كتاب‌هايي كه فرزندتان به آن‌ها علاقه دارد توجه كافي داشته باشيد. گاهي مي‌توانيد با جلب‌توجه كودك به پيامد رفتار اين شخصيت‌ها يا ساير افرادي كه دست به دزدي مي‌زنند نيز فرزندتان را از تقليد رفتار الگوهاي نامناسب منع كنيد.

3. فشار دوستان

فشار دوستان و جلب تأييد و رضايت آن‌ها به‌ويژه در نوجوانان يا سنين بالاتر كودكي يكي از موضوعاتي است كه مي‌تواند باعث دزدي كودك شود. اگر با چنين دليلي براي دزدي فرزند خود مواجه شديد بهتر است براي آموزش مهارت‌هايي مانند قدرت نه گفتن يا دوست‌يابي مؤثر به فرزند خود از يك مشاور كودك كمك بگيريد. علاوه بر اين دزدي در كودكان و به‌ويژه پسرها در برخي مواقع تلاشي است كه براي اثبات قدرت به همسالان و به دست آوردن احترام آن‌ها صورت مي‌گيرد.

4. دزدي در كودكان | جلب‌توجه

هنگامي‌كه اين باور در كودك ايجاد شود كه اطرافيان به او توجهي ندارند، تلاش خواهد كرد تا به هر طريقي توجه آن‌ها را به سمت خود جلب نمايد. رفتاري كه كودك براي جلب‌توجه انتخاب مي‌كند با توجه به شرايط محيطي و همين‌طور شخصيت و ديدگاه‌هاي كودك مي‌تواند متفاوت باشد. دزدي در كودكي نيز مي‌تواند دليلي باشد كه كودك از اين طريق نارضايتي خود از رفتار والدين را به آن‌ها گوشزد مي‌كند. كمك گرفتن از مشاورين خانواده و كودك براي سامان دادن به شرايط خانوادگي و ايجاد يك خانواده شاد و صميمي ازجمله راهكارهايي است كه در اين شرايط مي‌توانيد از آن استفاده كنيد.

5. ناتواني در كنترل خواسته‌ها يا هيجان‌طلبي

ناتواني در كنترل خواسته‌ها يا تكانش گري به اين معناست كه فرد هنگامي‌كه ميل به انجام رفتار يا داشتن چيزي را در خود احساس مي‌كند، بلافاصله و بدون برنامه‌ريزي منطقي يا فكر كردن به عواقب احتمالي آن، دست به انجام رفتار موردنظر مي‌زند. اين موضوع مي‌تواند دليلي براي دزدي كودك نيز باشد. با توجه به اينكه تكانش‌گري مي‌تواند تا پايان عمر همراه كودك بوده و او را به رفتارهاي خطرناك ديگري نظير اعتياد سوق دهد، بهتر است درصورتي‌كه نشانه‌هاي تكانش‌گري را در فرزند خود مي‌بينيد براي درمان آن اقدام كنيد.

6. بيماري‌هاي روحي

اضطراب يا افسردگي در كودك مي‌تواند خود را به‌صورت اختلالات رفتاري مختلفي نشان دهد كه يكي از آن‌ها دزدي است. علاوه بر اين مشكلات جدي‌تري نظير اختلال سلوك نيز مي‌تواند دليلي براي ميل به دزدي در كودك باشد. كودكاني كه به دليل بيماري‌هاي روحي و به‌ويژه اختلال سلوك دست به دزدي مي‌زنند معمولاً رفتارهاي منفي بسياري را از خود نشان مي‌دهند و دزدي نيز رفتاريست كه بيش از يك‌بار اتفاق مي‌افتد. در شرايطي كه با چنين مسئله‌اي مواجه مي‌شويد بهتر است از يك متخصص روانشناسي كودك و نوجوان كمك بگيريد.

كودكاني كه دچار اختلال بيش‌فعالي و نقص توجه هستند معمولاً به دليل مشكلاتي كه در توجه دارند، ممكن است وسايل خود را گم كنند و يا وسايل ساير دانش آموزان را با خود به منزل آورند. اين موضوع با انگيزه دزدي در آن‌ها اتفاق نمي‌افتد بلكه آن‌ها به دليل بي‌توجهي ممكن است وسايل ديگران را با وسايل خود اشتباه بگيرند. به همين خاطر هنگام مشاهده چنين رفتاري از كودكان بيش‌فعال به رفتار آن‌ها به‌عنوان دزدي نگاه نكنيد.

بيشتر بخوانيد: اختلال سلوك

برخورد با دزدي در كودكان

يكي از سؤالاتي كه در ارتباط با دزدي در كودكان بايد به آن پاسخ داد اين است كه چطور با اين موضوع در كودك برخورد كنيم؟ توجه داشته باشيد كه اگرچه دزدي در كودكان موضوع نگران‌كننده‌ايست اما بااين‌حال نوع برخورد شما تا حد زيادي در تكرار شدن يا نشدن آن و همين‌طور سلامت روان فرزندتان اثرگذار خواهد بود. در نحوه برخورد با دزدي در كودكان به موارد زير توجه داشته باشيد:

1. پرهيز از خشونت

رفتار همراه با خشونت يا تنبيه ازجمله رفتارهايي است كه بايد در تربيت فرزندانتان آن را به حداقل برسانيد. اين طرز برخورد علاوه بر اينكه باعث آسيب ديدن روحي فرزندتان مي‌شود، نكته جديدي را نيز به او آموزش نمي‌دهد. هنگامي‌كه مي‌خواهيد فرزندتان را از تكرار رفتاري منع كنيد بايد دليل اشتباه بودن اين رفتار را براي وي توضيح دهيد اما تنبيه صرفاً اين پيام را به كودك منتقل مي‌كند كه نبايد رفتار خاصي را انجام دهد و هيچ توضيحي راجع به دليل اشتباه بودن رفتار يا رفتارهاي جايگزين به وي نمي‌دهد. علاوه بر اين تنبيه در شرايطي كه در مقابل دوستان يا اطرافيان اتفاق افتاده باشد تا حد زيادي اعتمادبه‌نفس كودك را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

2. با كودك صحبت كنيد

در يك فضاي دوستانه و آرام با فرزندتان صحبت كنيد و دلايل او را براي اين رفتار بپرسيد. پس‌ازآن مي‌توانيد با كمك يكديگر راه‌حل‌هايي را براي برطرف كردن مشكلات پيش‌آمده برنامه‌ريزي كنيد.

براي آشنايي با روش هاي برخورد با كودكان استثنايي كليك كنيد.

3. دزدي در كودكان | ايجاد الگوهاي مناسب

داستان‌هايي را در ارتباط با زندگي افرادي كه به دليل دزدي دچار مشكل شده‌اند براي فرزندتان بخوانيد و سپس باهم راجع به شرايط پيش‌آمده براي شخصيت داستان، راهكارهايي كه او مي‌توانست به‌جاي دزدي امتحان كند و يا اشكال ديگري از تفكر كه مي‌توانست در موقعيت‌هاي مختلف داشته باشد صحبت كنيد. اين كار به كودك كمك خواهد كرد تا راه‌هاي جايگزين براي دزدي را آموزش ببيند.

4. از مشاور كمك بگيريد

در شرايطي كه دزدي فرزند شما تكرار مي‌شود يا در كنار آن ساير رفتارهاي نامطلوب مثل پرخاشگري، زورگويي، آسيب زدن به خود و ديگران و همين‌طور افت عملكرد تحصيلي را مشاهده مي‌كنيد، بهتر است از يك مشاور كمك بگيريد. اين رفتارها مي‌تواند نشانه‌اي از ابتلاي كودك به اختلال سلوك باشد و با توجه به اينكه بسياري از مبتلايان به اين اختلال در آينده دچار اختلال شخصيت ضداجتماعي مي‌شوند، بهتر است هرچه سريع‌تر دراين‌باره از يك مشاور كودك كمك بگيريد. همچنين دزدي در كودكان مي‌تواند به دليل اختلالات روحي يا اعتراضي به شرايط نامناسب درون خانواده باشد و به همين خاطر بهتر است دراين‌باره از يك متخصص كودك كمك بگيريد.

براي دريافت مشاوره در زمينه كودك مي‌توانيد در هر ساعت از روز براي مشاوره تلفني كودك از طريق شماره 02191002360 با برترين متخصصان كلينيك تخصصي ني ني مايند تماس حاصل نماييد.

 

سؤالات متداول

دزدي در كودكان چه دلايلي مي‌تواند داشته باشد؟

فشار گروه همسالان يا تلاش براي جلب تحسين آن‌ها، ناتواني در كنترل خواسته‌ها، تلاش براي جلب‌توجه والدين و همين‌طور بيماري‌هاي روحي مانند افسردگي يا اضطراب مي‌تواند دليلي براي دزدي در كودكان باشد.

با دزدي در كودكان چطور بايد برخورد كنيم؟

بهتر است به‌جاي تحقير يا تنبيه فرزندتان در يك فضاي آرام با او راجع به رفتارش صحبت نماييد و پس از شناخت دلايل و انگيزه‌هاي او، باهم براي برطرف كردن مشكل پيش‌آمده اقدام كنيد. اگر دزدي در فرزند شما تكرار مي‌شود يا رفتارهاي منفي ديگري نيز در كنار آن وجود دارد بهتر است از يك روانشناس كمك بگيريد.

منبع: دزدي در كودكان


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: دزدي در كودكان،
موضوع:
[ ۹ مهر ۱۴۰۱ ] [ ۱۰:۳۱:۰۶ ] [ نيني مايند ] [ نظرات (0) ]

كم خوني داسي شكل در كودكان يكي از انواع بيماري‌هاي ارثي و ژنتيكي است كه از پدر و مادر به فرزند منتقل مي‌شود. گلبول‌هاي قرمز حاوي پروتئيني به نام هموگلوبين درون خود هستند. هموگلوبين مسئول انتقال اكسيژن به بافت‌ها و ارگان‌هاي بدن است. بنابراين اين اختلال مي‌تواند مشكلات زيادي براي رشد و فعاليت هاي كودك ايجاد كند. عدم توجه به درمان بيماري براي او مشكلات جبران ناپذيري به وجود خواهد آورد. پس حتما بعد از تشخيص اين نوع كم خوني مراقبت ها و درمان را جدي بگيريد. در صورت وجود هر سوال يا مساله مي‌توانيد براي دريافت مشاوره كودك كليك كنيد.

منبع: كم خوني داسي شكل كودكان

كم خوني داسي شكل كودكان

آنمي يا كم‌خوني به انواع مختلفي دسته‌بندي مي‌شوند. يكي از انواع كم‌خوني‌هايي كه ريشه در ژنتيك و وراثت افراد دارند، “كم‌خوني داسي شكل” است كه با تغييراتي در سلول‌هاي خوني فرد همراه است.

گلبول‌هاي قرمز طبيعي به شكل ديسك مخروطي، مقعرالطرفين و منعطف هستند. اين شكل به آن‌ها كمك مي‌كند كه بتوانند از ميان رگ‌هاي باريك عبور كنند. سلول‌هاي خوني قرمز در كم‌خوني داسي شكل، سفت و سخت‌تر از حالت طبيعي بوده و شكل غيرطبيعي دارند.

ماده‌اي به نام هموگلوبين درون گلبول‌هاي قرمز وجود دارد كه وظيفه آن‌ها اتصال به اكسيژن و رساندن اكسيژن به بافت‌ها و ارگان‌هاي مختلف بدن است. هموگلوبين A كه نوع طبيعي هموگلوبين بوده پس از رساندن اكسيژن به بافت‌ها، شكل طبيعي خود را حفظ مي‌كند. اما هموگلوبين S كه در كم‌خوني داسي شكل ديده مي‌شود، پس از جدا شدن از اكسيژن، به يكديگر متصل شده و منجر به شكل غير طبيعي گلبول قرمز مي‌شود.

طول عمر گلبول‌ها قرمز نرمال ۱۲۰ روز است. اين در حالي است كه عمر گلبول‌هاي قرمز داسي شكل تنها ۱۰ الي ۲۰ روز است و پيش از آنكه با سلول جديدي جايگزين شوند، از بين مي‌روند. به دنبال اين شرايط، كم‌خوني ايجاد مي‌شود.

براي آشنايي با روش هاي جلوگيري از انواع بيماري هاي ژنتيكي كودكان كليك كنيد.

نقش وراثت در كم خوني داسي شكل كودكان

همان‌طور كه در ابتدا اشاره كرديم، اين نوع كم‌خوني ريشه در ژنتيك افراد دارد و از طريق والدين به فرزند منتقل شده و منجر به كم خوني داسي شكل كودك مي‌گردد.

به دنبال يك جهش در ژن توليدكننده هموگلوبين، هموگلوبين S در عوض هموگلوبين A توليد مي‌شود. اگر هر دو والد به فرزند خود ژن توليدكننده هموگلوبين S را منتقل كنند، موجب ايجاد بيماري كم خوني داسي شكل كودكان خواهد شد.

در صورتي كه كودك يك ژن سالم از يك والد و يك ژن بيمار از والد ديگر به ارث ببرد، به بيماري مبتلا نخواهد شد. اما اين كودك دارا صفت سلول داسي است؛ در حالي كه هيچ علامتي از خود نشان نمي‌دهد. چنين فردي به عنوان ناقل شناخته مي‌شود كه ممكن است اين بيماري را در آينده به فرزند خود منتقل كند.

علائم كم خوني داسي شكل در كودكان

از حدود ۵ ماهگي،اين بيماري قابل تشخيص است و ضعف و خستگي كودك مي‌تواند به اين علت باشد. هم‌‌چنين اين بيماري ممكن است موجب تاخير در رشد و بلوغ، ابتلا به عفونت‌ها و مشكلات ديگري شود.

مشكلات مربوط به طحال

تجمع سلول‌هاي داسي در طحال موجب افزايش حجم خون طحال و بزرگ و دردناك شدن آن مي‌شود. از طرف ديگر، تجمع سلول‌هاي داسي باعث كاهش ناگهاني هموگلوبين خواهد شد.

محافظت و نابود كردن باكتري‌ها، يكي از وظايف طحال در بدن محسوب مي‌شود. اكنون در نظر بگيريد هنگامي كه سلول‌هاي داسي به طحال آسيب وارد كنند؛ اين عضو عملكرد خود را در مقابل ميكروب‌ها از دست مي‌دهد. بنابراين بدن كودك در مقابل عفونت‌ها ضعيف شده و بيشتر از ساير كودكان در برابر بيماري‌ها و عفونت‌ها آسيب مي‌بينند.

سكته مغزي

انسداد رگ‌هاي مغز به وسيله گلبول‌هاي قرمز داسي شكل مي‌تواند سكته مغزي را براي فرد به همراه داشته باشد. اين علامت بيشتر در كودكان ۴ تا ۶ سال رخ مي‌دهد.

شكايت از سردرد و سرگيجه، اختلال در بينايي، بي‌حسي و ضعف در اندام‌ها، اشكال در تكلم معمولا علائم سكته مغزي هستند. تزريق گلبول قرمز به كودك، يكي از راه‌ها درمان است.

تجربه دوره‌هاي درد

تجربه درد‌هاي ناگهاني و حاد در اثر گير افتادن گلبول‌هاي قرمز داسي و قطع اكسيژن‌رساني به بافت‌ها اتفاق مي‌افتد. درد ممكن است در هر قسمت از بدن با توجه به محل گير افتادن سلول‌ها داسي احساس شود.

كودك ممكن است نياز به بستري در بيمارستان بيابد و در آن‌جا درمان‌هاي لازم براي كاهش درد وي انجام مي‌شود.

سندروم حاد قفسه‌سينه يكي از عوارض كم‌خوني داسي شكل بوده كه به دنبال گير افتادن سلول‌هاي داسي شكل در ريه و يا در اثر ابتلا به عفونت تنفسي رخ مي‌دهد.

اين عارضه با ناهنجاري در تنفس، تب و درد قفسه‌سينه همراه است كه مي‌تواند كشنده باشد. شايع‌ترين علت مرگ در افراد مبتلا به كم خوني داسي شكل، ابتلا به اين سندروم مي‌باشد.

ساير علائم

عدم بهبود زخم‌هاي پا و يا عود زخم، آسيب شبكيه و اشكال در بينايي، زردي از ديگر علائم كم خوني داسي شكل كودكان هستند.

براي آشنايي با نحوه برخورد با كودكان استثنايي كليك كنيد.

تشخيص كم خوني داسي شكل در كودكان قبل و بعد از تولد

از آن‌جا كه كم خوني داسي شكل كودكان يك بيماري ژنتيكي است؛ بنابراين نمي‌توان از بروز آن جلوگيري كرد. مشاوره ژنتيك پيش از بارداري به درك بهتر اين بيماري و عوارض و خطرات ناشي از آن كمك مي‌كند.

آزمايشاتي مانند آمنيوسنتز و يا نمونه‌برداري از پرزهاي كوريوني در دوران بارداري به تشخيص كم خوني داسي شكل قبل از تولد كودكان كمك مي‌كند. پس از تولد نيز آزمايش خون به تشخيص بيماري كمك خواهد كرد.

درمان كم خوني داسي شكل در كودكان

هيچ‌گونه درمان قطعي براي كم‌خوني داسي شكل وجود ندارد. درمان‌هاي موجود به كنترل علائمي مانند درد و پيشگيري از عفونت‌ها مي‌پردازند.

داروهاي مسكن مانند استامينوفن به كنترل دردهاي خفيف كمك مي‌كنند. احساس درد شديد همراه با استفراغ و از دست دادن مايعات ممكن است نيازمند بستري شدن در بيمارستان باشد. سرم درماني و تزريق داروهاي ضد درد در بيمارستان انجام خواهد شد.

انتقال خون جهت محافظت از طحال، پيشگيري از سكته مغزي و درمان كم‌خوني نيز صورت مي‌گيرد.

پني‌سلين مي‌تواند ابتلا به عفونت‌ها را تا حد زيادي كاهش دهد. بنابراين ممكن است پزشك پني‌سلين روزانه را از دو ماهگي تا ۵ سالگي تجويز كند.

براي دريافت مشاوره در زمينه كودك مي‌توانيد در هر ساعت از روز براي مشاوره تلفني كودك از طريق شماره 02191002360 با برترين متخصصان كلينيك تخصصي ني ني مايند تماس حاصل نماييد.

منبع: كم خوني داسي شكل كودكان


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: كم خوني داسي شكل كودكان،
موضوع:
[ ۸ مهر ۱۴۰۱ ] [ ۱۲:۵۹:۲۰ ] [ نيني مايند ] [ نظرات (0) ]

شير آغوز مادر اولين شيري است كه بعد از تولد نوزاد در سينه هاي مادر شروع به ترشح مي كند. شير آغوز مادر، غليظ، چسبنده و معمولا زرد، يا سفيد است. اگرچه مي تواند رنگ هاي ديگري نيز داشته باشد. آغوز از عواملي نظير پروتئين، قند، چربي و… تشكيل شده است. نوزادان به مقدار كمي غذا نياز دارند. شير آغوز مادر از نظر تامين مواد معدني مورد نياز كودك، كامل است. عملكرد آغوز ممكن است فقط در مقادير كم باشد. اما با اين وجود مملوء از مواد مغذي غليظ است. برخي به آن نام طلاي مايع را داده اند زيرا آغوز، حاوي تمام چيزهايي است كه نوزاد در چند روز اول زندگي به آن نياز دارد. شير آغوز همچنين از اجزائي تشكيل شده است كه از نوزاد شما محافظت مي كند. همچنين به او كمك مي كند تا با عفونت و انواع بيماري مبارزه كند.

منبع: شير آغوز مادر

شير آغوز مادر

شير آغوز مادر اولين شيري است كه كودك شما با شروع شيردهي دريافت مي كند. اين مرحله اول توليد شير مادر، در دوران بارداري شروع مي شود و تا چند روز پس از تولد نوزاد ادامه پيدا مي كند. شير آغوز مملوء از مواد مغذي و تركيبات تقويت كننده سيستم ايمني است. در چند روز اول زندگي، نوزاد را تغذيه كرده و از او محافظت مي كند. بدن مادر، حدود 2 تا 5 روز پس از زايمان به طور انحصاري آغوز توليد مي كند. پس از اين دوره شير انتقالي به وجود مي آيد. توليد آغوز مي تواند از ابتداي سه ماهه دوم بارداري شروع شود. اگر متوجه قطرات كوچكي از مايع شفاف يا زرد از سينه هاي خود شده ايد، بايد بدانيد كه آن شير آغوز است.

 

فوايد آغوز مادر براي نوزاد

اگرچه همه نوزادان از شير آغوز سود خواهند برد، اما نوزادان نارسي كه آغوز را مي خورند، نسبت به آن هايي كه آغوز را مصرف نمي كنند به طور قابل توجهي نتايج بهتري براي سلامتي از خود نشان داده اند. از جمله مهترين فوايد شير آغوز مادر براي نوزاد مي توان به موارد زير اشاره داشت :

 • ايجاد سيستم ايمني قوي در نوزاد ( حاوي آنتي بادي ها و گلبول هاي سفيد خون)
 • ايجاد پوشش سفت بر روي معده و روده نوزاد كه معده نوزاد در مقابل مكروب و التهاب حفاظ مي كند
 • سبب رشد طبيعي مغز، چشم و قلب نزواد مي شود.
 • تمامي مواد مغذي لازم براي رشد نوزاد را فراهم مي نمايد.
 • شير آغوز مادر شامل پروتئدين، نمك، چربي و ويتامين براي تغذيه كامل كودك است.
 • به راحتي تغذيه نوزاد كمك مي كند.

 

ميزان و مدت زمان ترشح شير آغوز براي نوزاد

تركيبات شير مادر بنا بر نياز هاي غذايي كودك در طي دوران شير دهي تغييرات زيادي را به همراه خواهد داشت و همين نكته سبب مي شود تا مواد مغذي و تركيبات شير مادر در طي اين مدت متفاوت باشد. به طور كلي براي نوزاداني كه به طور طبيعي متولد شده اند مي توان گفت شير آغوز تا حدود 5 تا 7 روز ترشخ مي شود. اين در حالي است كه ترشح شير آغوز مادر براي نوزادان زودرس، از ابتدا تولد تا حدود 15 تا 21 روز ادامه مي يابد. به طور ميانگين مي توان گفت كه حجم شير آغوز 2 تا 20 ملي ليتر خواهد بود و به بسته به شرايط و نياز هاي نوازد اين حجم متفاوت است.

 

ارزش غذايي شير آغوز

مواد مغذي در شير مادر به عوامل مختلفي بستگي دارد از جمله اين عوامل مي توان به زمان تولد نوزاد، سن مادر، زمان نمونه برداري و … اشاره داشت. بر اساس تحقيقات انجام شده ميانگين مواد مغذي موجود در شير آغوز مادر طبق جدول زير است :

 

براي دريافت مشاوره در زمينه كودك مي‌توانيد در هر ساعت از روز براي مشاوره تلفني كودك از طريق شماره 02191002360 با برترين متخصصان كلينيك تخصصي ني ني مايند تماس حاصل نماييد.

 

 

سوالات متداول

شير انتقالي و بالغ چيست؟

حدود روز سوم تا پنجم، شير انتقالي جايگزين آغوز مي شود. اين شير خامه اي، سطح لاكتوز و چربي را براي انرژي و رشد نوزاد افزايش مي دهد. شير بالغ، مدتي پس از شير انتقالي، معمولا حدود 2 هفته بعد از آن وارد مي شود. اين شير اغلب رقيق تر از ساير به نظر مي رسد.

آغشته بودن شير آغوز به خون مشكل جدي است؟

گاهي اوقات، خون از درون مجاري شير مي تواند راه خود را به آغوز باز كند. درحالي كه ديدن مقداري خون در آغوز به طور بالقوه نگران كننده است مضر نيست و نبايد باعث نگراني زيادي شود. مقدار كمي خون در شير مادر طبيعي است و معمولا ناشي از سندروم لوله زنگ زده مي باشد. با اين وجود، اگر متوجه ترشحات خوني، يا تغيير رنگ از نوك سينه خود شده ايد بهتر است با پزشك خود صحبت كنيد.
منبع: شير آغوز مادر


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: شير آغوز مادر،
موضوع:
[ ۸ مهر ۱۴۰۱ ] [ ۱۲:۵۶:۲۱ ] [ نيني مايند ] [ نظرات (0) ]

آيا پستانك براي نوزاد ضرر دارد؟ بسياري از والدين براي آرام كردن نوزاد خود و كاهش عمل مكيدن انگشت در كودك از پستانك استفاده مي‌كنند در صورتي كه استفاده بيش از حد مي‌تواند با آسيب‌هاي زيادي همراه باشد. اين آسيب‌ها به مرور بهداشت جسمي و رواني كودك را به خطر مي‌اندازد و او را با ناهنجاري‌هايي در ناحيه فك و دندان مواجه مي‌سازد. با اين حال گاهي ممكن است كه والدين مجبور به استفاده از پستانك باشند كه در اين شرايط بايد با رعايت يكسري از اصول به سلامت نوزاد خود اهميت دهند. بهره بردن از مشاوره كودك نيز به والدين كمك خواهد كرد تا از روش‌هاي ديگري براي آرام كردن نوزاد و كاهش عمل مكيدن انگشت استفاده كنند. در ادامه به طور كامل درباره مزايا و معايب استفاده از پستانك صحبت خواهيم كرد پس همراه ما باشيد.

منبع: پستانك براي نوزاد

پستانك براي نوزاد

استفاده از پستانك براي نوزادان يك عمل ضروري نيست و بسياري از والدين فقط جهت آرام كردن فرزند خود از پستانك استفاده مي‌كنند. به طوريكه تا فرزندشان شروع به گريه كردن مي‌كند پستانك را در دهانش قرار مي‌دهند. در مجموع مي‌توان گفت عمل مكيدن براي نوزادان يك كار آرامبخش است و پستانك به خوبي مي‌تواند براي اين مسئله مناسب باشد. غير از اين پستانك كاربردهاي ديگري نيز دارد اما به نوعي بيشتر به منظور آرام كردن نوزاد به كار مي‌رود.

بيشتر بخوانيد : نوزاد تازه متولد شده

زمان مناسب استفاده از پستانك براي نوزاد

استفاده از پستانك مانند هر چيز ديگر مزايا و معايبي دارد، متخصصين كودك بر اين باورند كه استفاده زودهنگام از پستانك معايبي با خود به همراه دارد از جمله اين معايب نامنظمي خوردن شير در نوزاد است. نوزادان معمولا پستانك را با پستان مادر اشتباه مي‌گيرند و از آنجايي كه هميشه در دسترس است به آن وابسته مي‌شوند، اين مسئله باعث مي‌شود كه تعداد دفعات خوردن شير و مكيدن پستان كاهش پيدا كند. از اين جهت بهترين زمان براي دادن پستانك به نوزادان موقعي است كه به شير خوردن از سينه مادر عادت كرده باشد و به طور كلي اين زمان بين ماه اول و دوم بعد از تولد متغير است. براي اطلاع از نحوه صحيح شير دادن به نوزاد كليك كنيد.

چه مواقعي نبايد به نوزاد پستانك داد

مواقعي وجود دارد كه در آن زمان بهتر است والدين پستانك را در اختيار نوزاد قرار ندهند زيرا منجر به افزايش مشكلات و بيماري در نوزاد مي‌شود. اين مواقع شامل موارد زير است.

_وجود عفونت در گوش نوزاد

_مشكل در اضافه كردن وزن

_ياد نگرفتن خوردن شير از پستان مادر

_ نوزاد در شير خوردن به هر دليلي مشكل داشته باشد

_سطح توليد شير ناكافي در پستان مادر (مكيدن پستان توسط نوزاد ميزان توليد شير در پستان مادر را افزايش مي‌دهد)

مزاياي استفاده از پستانك براي نوزاد

مي‌توان گفت اولين مزيت و كاربرد استفاده از پستانك، ساكت كردن و حتي پرت كردن حواس اوست اما استفاده از پستانك غير از اين مورد مزاياي ديگري هم دارد كه به عنوان مثال مي‌توان به كاهش خطر ابتلا به سندرم مرگ ناگهاني نوزاد، كاهش ناراحتي‌هاي ناشي از ريفلاكس، متعادل كردن وزن، كاهش استرس، متعادل كردن خوردن غذا (براي نوزاداني كه عادت زياد به مكيدن پستان دارند) و عدم مكيدن انگشت اشاره كرد. همچنين برخي مادران به دليل مشكلات پوستي امكان اين را ندارند كه نوك پستان را در دهان فرزند قرار دهند از اين جهت استفاده از پستانك براي آرام كردن كودك مي‌تواند يك مزيت مهم براي اين مادران محسوب شود. به طور خلاصه مزاياي پستانك براي نوزاد به شرح زير است.

• پستانك در جهت راحت خوابيدن به كودك كمك مي‎‌كند.
• به نوزاد كمك مي‎‌كند تا تحمل بيشتري در دل دردهاي نوزادي داشته باشد.
• عادت به پستانك را خيلي راحت از عادت به مكيدن انگشت در كودك مي‌توان ترك كرد.
• استفاده از پستانك سطح ايمني بدن نوزاد را افزايش داده وامكان ايجاد آلرژي در كودك را كاهش مي‌دهد.
• استفاده از پستانك در آرام كردن كودك تاثير زيادي دارد همچين حس مكيدن در نوزاد را ارضاء مي‌كند.
• استفاده از پستانك حس حواس پرتي در كودك را بالا برده؛ مثلا هنگام واكسن زدن يا آماده شدن مادر براي شيردهي و…

معايب استفاده از پستانك

افزايش احتمال ابتلا به عفونت گوش

شايع‌ترين مسئله‌اي كه براي نوزادان با مكيدن پستانك رخ مي‌دهد عفونت گوش مياني است. اما اين مسئله به اين منظور نيست كه هر نوزادي كه پستانك مي‌خورد دچار عفونت گوش مي‌شود. استفاده از پستانك ممكن است صرفا يكي از راه‌هاي ورود باكتري‌ها به گوش مياني از طريق حلق و دهان نوزادان باشد.

افزايش مشكلات گوارشي و اختلال در تغذيه

نوزاداني كه از قبل يادگيري مهارت مكيدن پستان مادر با پستانك آشنا شوند و به آن عادت كنند، ديگر توجه كمتري به پستان مادر نشان مي‌دهند اين مسئله مي‌تواند بر تغذيه نوزاد اثر منفي بگذارد. عدم خوردن شير از پستان مادر تعادل توليد شير در پستان را تحت تاثير قرار دهد. همچنين خوردن پستانك منجر به ورود هوا به داخل معده نوزاد مي‌شود كه همين مسئله به تنهايي مي‌تواند مشكلات گوارشي زيادي ايجاد كند.

تغيير شكل فك و دندان

امروزه مطالعات در زمينه رشد نوزاد نشان داده است كه بيشترين ضرر استفاده از پستاك آسيب رساندن به دندان و فك نوزاد است. اين آسيب معمولا براي دندان‌هاي شيري اتفاق مي‌افتد، اما اگر استفاده از پستانك بيش از دو سال طول بكشد ممكن است ترك استفاده از آن دشوار شود و منجر به آسيب به دندان‌هاي اصلي كودك گردد. آسيب‌ها و تغيير شكل معمولا به صورت حركت دندان‌هاي بالا به سمت بيرون و حركت دندان‌هاي پايين به سمت درون است. اين حركت دندان‌ها مي‌تواند بر نامتقارني فك بالا و پايين كودك تاثير منفي بگذارد.

تأخير در حرف زدن

استفاده از پستانك باعث بروز اختلال در صحبت كردن كودك مي‌شود، پس اگر كودك‌تان گريه كرد فوراً به اون پستانك يا شيشه ندهيد و سعي كنيد با روش‌هاي ديگر او را آرام كنيد. استفاده از پستانك و شيشه باعث جلو آمدن زبان مي‌شود و باعث ميشود كودك نتواند به خوبي كلمات را تلفظ كند.

ايجاد آلرژي و زخم هاي دهاني

پستانك گاه كودك را مبتلا به آلرژي ،عفونت ها و همچنين زخم‌هاي دهاني مي‌كند، زيرا پستانك را هر چقدرهم كه تمييز نگه داريد بازهم مركز تجمع انگل و ميكروب هاست.

تأثير برفك كودك

مكيدن بيش ازحد پستانك در نوزاد باعث جلو زدگي فك، تنگي قوس فك بالا و تغيير حالت دندان‌ها مي‌شود، همچنين در رويش دندان‌هاي كودك نيز تأثير دارد. براي اشنايي با روش‌هاي گرفتن پستانك از كودك كليك كنيد.

نكات بهداشتي براي استفاده از پستانك

به طور كلي متخصصين رشد كودك معتقدند كه استفاده زياد از پستانك مي‌تواند آسيب‌هاي زيادي به همراه داشته باشد به همين جهت بهتر است تا جايي كه مي‌شود پستانك را در اختيار نوزاد خود قرار ندهيد. اما اگر به هر دليلي مجبور به استفاده از پستانك هستيد به نكات زير توجه كنيد.

 • مهمترين مسئله اين است كه تا هنگامي كه نوزاد شير خوردن را ياد نگرفته است به او پستانك ندهيد.
 • هنگام گريه نوزاد قبل از اينكه پستانك در اختيارش بگذاريد، تلاش كنيد تا به او شير دهيد.
 • با توجه به سن و شرايط نوزاد پستانك مناسب تهيه كنيد.
 • پستانك را تميز و استريل شده در دهان كودك قرار دهيد تا ميكروب وارد بدن كودك نشود.
 • به هيچ وجه پستانك را با آب دهان خود تميز نكنيد.
 • بند پستانك را دور گردن نوزاد نيندازيد زيرا مي‌تواند منجر به خفگي‌اش شود.
 • بعد از خوابيدن نوزاد پستانك را از دهانش خارج كنيد.
 • به طور ميانگين هر دوماه پستانك جديد تهيه كنيد.
 • از پستانك‌هاي چند تكه استفاده نكنيد، ممكن است قطعات آن جدا شود و منجر به خفگي نوزاد شود.

براي دريافت مشاوره در زمينه پستانك براي نوزاد مي‌توانيد در هر ساعت از روز براي مشاوره تلفني كودك از طريق شماره 02191002360 با برترين متخصصان كلينيك تخصصي ني ني مايند تماس حاصل نماييد.

 

سوالات متداول

بهترين سن براي گرفتن پستانك از كودك چه زماني است؟

در كل بهتر است نوزاد زياد به پستانك عادت نكند و در حد محدود از آن استفاده شود. اما زمان مناسب گرفتن پستانك بسته به شرايط هر نوزاد متفاوت است. در مجموع بهترين سن حدود دو سالگي است. اگر در گرفتن پستانك از نوزاد دچار مشكل شديد پيشنهاد مي‌كنيم تا با يك روانشناس كودك مشورت نماييد.

منبع: پستانك براي نوزاد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: پستانك براي نوزاد،
موضوع:
[ ۸ مهر ۱۴۰۱ ] [ ۱۲:۳۱:۴۵ ] [ نيني مايند ] [ نظرات (0) ]

حرف زدن كودك با خودش يكي از رفتارهاي رايجي است كه والدين در كودكان خود مشاهده مي‌كنند. اين مسئله در سنين 3 تا 5 سالگي كودك امري طبيعي است و راهي براي بيان عقايد و عواطف دروني كودك محسوب مي‌شود. بسياري از والدين از ديدن چنين صحنه و رفتارهايي از كودك خود دچار نگراني و اضطراب مي‌شوند. نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه رفتارهاي اين چنيني از جانب كودك را نمي‌توان يك بيماري در نظر گرفت بلكه اين مسئله نشان دهنده قوه خيالپردازي و خلاقيت بالاي كودك است كه مي‌تواند باعث اتفاقات مثبت و سازنده‌اي در آينده كودك شود. حرف زدن كودك با خودش فوايدي دارد كه دانستن اين نكات و شيوه برخورد صحيح والدين با اين مسئله مي‌تواند امري حائز اهميت باشد. با دريافت مشاوره كودك مي‌توانيد جهت ارزيابي سلامت او اقدام كنيد.

منبع: حرف زدن كودك با خودش

حرف زدن كودك با خودش

شيوه صحبت كردن با خود در دوران كودكي و بزرگسالي متفاوت است. بزرگسالان معمولاً با خودشان به صورت بي‌صدا صحبت مي‌كنند، اما كودكان در ابتدا به صورت واضح‌تر و با صداي بلند با خودشان صحبت مي‌كنند و سپس هرچه كه بزرگ‌تر مي‌شوند، گفتار دروني در آن‌ها شكل مي‌گيرد.

صحبت كردن كودك با خودش باعث مي‌شود تا دنياي اطرافش را فراموش كند و وارد دنياي خيالي شود. به طور كلي مي‌توان صحبت كردن كودك با خودش را در سه مرحله، صحبت‌هاي خصوصي درباره طرح ريزي يك فعاليت، فعاليت در حال انجام و نتيجه نهايي يك فعاليت در نظر گرفت. حرف زدن كودك با خودش باعث رشد و تكامل ويژگي‌هاي گفتاري و زباني كودك مي‌شود. به عبارتي حرف زدن كودك با خودش نشان دهنده رشد و تكامل او در جنبه‌هاي مختلف است.

بيشتر بخوانيد: آموزش پدر و مادر

 

دلايل صحبت كردن كودك با خودش

كودكان در دوران رشد به اشكال مختلفي با خودشان صحبت مي‌كنند، اما علت اين رفتار را مي‌توان عوامل زير در نظر گرفت:

 • رشد و تكامل مهارت‌هاي گفتاري
 • رشد و تكامل خيالپردازي و خلاقيت كودك
 • انجام بازي‌هاي نمادين
 • مرور اتفاقات رخ داده در طول روز
 • پاسخ به پرسش‌هاي خود
 • جلب توجه والدين

فوايد صحبت كردن كودك با خودش

به طور كلي صحبت كردن كودك با خودش در دوران كودكي اول يعني سنين 2 تا 6 سالگي يك امر طبيعي است و وجود آن نشان دهنده سلامت و رشد كودك است. پس اين رفتار كودك مي‌تواند با مزايايي همراه باشد.

كودكاني كه در اين دوره رشدي با خودشان بيشتر صحبت مي‌كنند معمولاً داراي هوش بالاتري هستند. همچنين از نظر ويژگي‌هاي شخصيتي اين كودكان وضعيت بهتري دارند. به طوري كه ميزان خود كنترلي و مديريت هيجان در اين كودكان بهتر است و كمتر رفتار‌هاي تكانشي انجام مي‌دهند. معمولاً اين گفتار دروني و صحبت كردن با خود با تصويرسازي و تخيل همراه است، اين مسئله مي‌تواند باعث افزايش خلاقيت و كسب تجارب جديد و نو توسط كودك شود. به همين دليل اين دسته از كودكان در فعاليت‌هايي نظير نقاشي، هنر و حتي مهارت اجتماعي عملكرد بهتري دارند.

 

شيوه برخورد صحيح والدين در ارتباط با حرف زدن كودك با خودش

آن چه كه در شيوه برخورد صحيح والدين در ارتباط با حرف زدن كودك با خودش اهميت دارد، اين است كه علت اين گفتار كودك مشخص شود. به طور كلي بهتر است به عنوان والد با كودك خود هم مسير شويد و در اين مسئله او را ياري كنيد و وارد دنياي خيالي‌اش شويد. بهتر است با دقت به حرف‌هاي كودك گوش كنيد و با او بازي كنيد. كودكان متوجه تظاهر كردن مي‌شوند، پس براي حفظ ارتباط خوب، بهتر است از تظاهر كردن بپرهيزيد. پذيرش كودك باعث مي‌شود تا حس ارزشمندي و عزت نفس بيشتري در او شكل بگيرد.

در برخي موارد كودك ممكن است با دوست خيالي‌اش صحبت كند در چنين وضعيتي به طور صميمانه و بدون نگراني مي‌توانيد از او در ارتباط با دوست خيالي‌اش بپرسيد تا برايتان توضيح دهد. همين حرف زدن با والدين و اطرافيان باعث مي‌شود تا كودك از دنياي خيالي و صحبت كردن بيش از حد با خودش فاصله بگيرد. آن چيزي كه اهميت دارد دوره سني است كه كودك در آن قرار دارد. اگر كودكتان بيشتر از 7 سال داشت و به طور مداوم با خودش صحبت مي‌كرد و مشغول خيالپردازي‌هاي خودش بود بهتر است جهت ارزيابي‌هاي بيشتر و دقيق‌تر با يك روانشناس ديدار داشته باشيد. براي آشنايي با مباحث روانشناسي كودك كليك كنيد.

 

نگراني‌هاي والدين در ارتباط با حرف زدن كودك با خودش

كودكان عمدتاً در دنياي خيالي خودشان زندگي مي‌كنند و در تمام فعاليت‌هايشان با خودشان صحبت مي‌كنند. در برخي موارد والدين ممكن است از اين مسئله دچار نگراني‌ها و اضطراب‌هايي شوند. در هر چيزي بايد تعادل رعايت شود. درست است كه صحبت كردن كودك با خودش يك امر طبيعي است اما هر فعاليتي كه به صورت زياد رخ دهد مي‌تواند نشان دهنده يك مشكل باشد. براي اشنايي بيشتر با دنياي كودكان كليك كنيد.

صحبت كردن طوطي وار كودك به صورتي كه به طور دائم چيزهايي كه از محيط اطراف مي‌شوند را تكرار مي‌كند و با محيط بيرون هيچگونه ارتباطي نمي‌گيرد، مي‌تواند نشان دهنده اختلال اوتيسم باشد. اما به ياد داشته باشيد كه شما به عنوان والد صلاحيت تشخيص اين مسئله را نداريد، اگر كودكتان به طور دائم با خودش صحبت مي‎‌كند، حرف‌هاي ديگران را تكرار مي‌كند و با ديگران ارتباط كلامي ندارد بهتر است براي ارزيابي‌هاي بيشتر و دقيق‌تر از يك روانشناس يا روانپزشك كودك كمك بخواهيد.

سخن آخر

كودك در حال رشد و يادگيري شما بسيار طبيعي است كه با خودش درباره كارهاي در حال انجام، كارهايي كه انجام داده يا دوست دارد انجام دهد و يا تخيلاتش صحبت كند. خيلي اوقات مي‌بينيم كودك با اسباب بازي هايش جانبخشي كرده و با آن ها صحبت مي‌كند و يا گاهي مي‌بينيم كه كودك در تنهايي فقط با خودش حرف زده و به نوعي بلند بلند فكر مي كند. اين رفتار به كودك اجازه مي‌دهد كه مهارت گفتاري اش را ارتقا داده و بتواند افكارش را سر و سامان دهد. اما مادر و پدر عزيز اگر فرزند شما حرف هاي نامتعارفي مي زند مثلا يك حرف را دائم تكرار مي كند و يا با خود از مرگ و يا موضوعي صحبت مي كند كه نشان از نوعي آزردگي است حتما به متخصص كودك مراجعه كنيد.

براي دريافت مشاوره در زمينه كودك مي‌توانيد در هر ساعت از روز براي مشاوره تلفني كودك از طريق شماره 02191002360 با برترين متخصصان كلينيك تخصصي ني ني مايند تماس حاصل نماييد.

 

سوالات متداول

آيا صحبت كردن كودك با خودش نشان دهنده يك اختلال است؟

صحبت كردن كودك با خودش در دوره كودكي اول يعني در دوره سني 2 تا 6 سالگي امري طبيعي است و نشان دهنده رشد و تكامل طبيعي كودك است. با اين حال اگر كودك بيشتر زمان زندگي‌اش را مشغول صحبت كردن با خودش باشد و با ديگران ارتباطي نداشته باشد بهتر است جهت بررسي بيشتر به يك روانشناس ارجاع داده شود.

منبع: حرف زدن كودك با خودش


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: حرف زدن كودك با خودش،
موضوع:
[ ۷ مهر ۱۴۰۱ ] [ ۰۸:۲۷:۱۲ ] [ نيني مايند ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : ---
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر